Trigger Point Dry Needling
Deze techniek (met acupunctuurnaaldjes worden myofasciale triggerpoints aangeprikt) is zeer effectief en kan in veel gevallen leiden tot het snel verminderen van pijnklachten. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.
Triggerpoint dry needling is geen behandeling op zich, maar een behandeltechniek. Bij triggerpoint dry needling wordt gebruik gemaakt van acupunctuurnaalden, maar triggerpoint dry needling is géén acupunctuur. Acupunctuur wordt toegepast door acupuncturisten, dat zijn wij niet. Acupuncturisten hebben een andere opleiding en een andere zienswijze. Zij streven bij hun behandeling andere doelen na.
 

Hoe werkt het?
Triggerpoint dry needling maakt deel uit van een behandeling die er op gericht is (pijn)klachten te laten verdwijnen en de kans op herhaling te verkleinen. Naast het aanprikken van myofasciale triggerpoints is er veel aandacht voor de oorzaken van de klachten, bijvoorbeeld een verkeerde (werk-)houding, teveel spieraanspanning, chronische overbelasting.
Fysiotherapeuten die een vervolgopleiding op dit gebied hebben gevolgd mogen deze behandelwijze toepassen. In onze praktijk hebben een aantal fysiotherapeuten deze opleiding gevolgd.
Omdat triggerpoint dry needling nog niet zo bekend is besteden we, voorafgaand aan de behandeling, veel aandacht aan het informeren van de patiënt over deze techniek en leggen we de behandelovereenkomst schriftelijk vast.