Meer weten over geriatrische fysiotherapie?
Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren en ouderen.
De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vormen het aangrijpingspunt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, C.V.A. en ziekte van Alzheimer. Bij ouderen komen ook frequent combinaties van de verschillende aandoeningen voor en vaak is er sprake van medicijngebruik. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrische fysiotherapeut. 

De geriatrische fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijks bewegen en op het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren over hulpmiddelen en aanpassing van de leefomgeving.en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.
Andere gebieden waar de geriatrisch fysiotherapeut zich op richt zijn:
Bewegen voor ouderen (vaak in groepen)
Val preventie en val training
Advisering in het algemeen
Advisering bij hulpmiddelen
Advisering bij aanpassing leefomgeving