Fysiotherapie

Voor veel verschillende aandoeningen kan fysiotherapie de oplossing tot herstel zijn. De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van bewegen. Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisten werkzaam. De verschillende specialisaties zijn: sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, en oedeemtherapie. Afhankelijk van uw klacht(en) wordt er gekeken naar de meest geschikte therapie voor de desbetreffende klacht(en). Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Vermindering van pijn, beter gebruik van uw lichaam en het beweeglijker maken van spieren en gewrichten is het doel van de behandelingen van de fysiotherapeut. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventie, advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.
Behandelingen

Geen verwijsbriefje meer nodig  

De fysiotherapeut is tegenwoordig voor iedereen rechtstreeks toegangkelijk. U heeft dus geen verwijsbriefje meer nodig voor een fysiotherapiebehandeling. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer. Zorg er wel voor dat u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Zekerheid over kwaliteit     

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officieele studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register en Centraal Kwaliteits Register (CKR) mag zelfstandig patienten behandelen als fysiotherapeut. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen, door middel van wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Fysiotherapeuten die aan alle kwaliteitseisen voldoen worden toegelaten tot het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.Fysiother


Bij fysiotherapie Sappemeer werken fysiotherapeuten die niet alleen werkzaam zijn als algemeen fysiotherapeut maar zich daarnaast hebben gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeut, oedeemtherapeut of manuele therapeut. Ook zijn er therapeuten die speciaal aandacht hebben voor COPD en hartklachten.

Meer informatie over de verschillende specialismen kunt u vinden bij het overzicht van de medewerkers.